Dades del contacte

Adreça Barretina 100%
Fortuny 6
08540 Centelles
España
Telèfon 667971147
Persona de contacte Xavier Corominas Pamplona
Correu electrònic info@barretines.cat

Identificació fiscal
Identificador fiscal: 77305528K

Dades bancàries
Nom del banc: ...
Número de compte: ...
Codi d'oficina: ...
SWIFT: ...
IBAN: ...
Titular del compte: ...